Otamendi autoeskolan, baimen guztiak lortzeko trebatzen dugu.

AM

Motor-bizikletak 49 cc arteko zilindrada.

Gutxieneko adina: 15 urte.

Baimentzen du: Bi edo hiru gurpileko motor-bizikletak. Kuadriziklo arinak. Hiru gurpileko moto-bizikleta eta kuadriziklo arinentzako mugatua egon daiteke.

18 urte bete arte ezin dira bidaiariak eraman.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teorikoa.
 • Maniobrak (zirkuitu itxian).

A1

125 cc eta 11 kw-ko arteko motorrak.

Gutxieneko adina: 16 urte.

Baimentzen du:

 • Gehienez 125 cc-ko zilindrada, gehienez 11 kw-ko potentzia = 14,96 cv.
 • Potentziaren eta pisuaren arteko gehieneko erlazioa 0,1 Kw/Kg.
 • 15 kw potentzia gainditzen ez duten triziklo motordunak.
 • Bi eta hiru gurpileko motor-bizikletak.
 • Kuatriziklo arinak eta mugimendua murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak.

Egin beharreko probak:

 • Teoria orokorra (B gidabaimena izan ezean).
 • Berariazko teoria.
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

A2

35 kw arteko motorrak (+/- 400 cc).

Gutxieneko adina: 18 urte.

Baimentzen du:

 • AM eta A1 gidabaimenek baimentzen dituzten ibilgailuak.
 • Mugimendua murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak.
 • Gehienez 35 Kw= 47,2 Cv potentzia duten motorrak eta potentzia eta pisuaren arteko erlazioa gehienez 0,2 Kw/Kg. dutenak. Bere potentziaren bikoitza baino gehiago duen ibilgailu batetik ezin daiteke deribatu.

Egin beharreko probak:

 • Teoria orokorra (B gidabaimena izan ezean).
 • Berariazko teoria.
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa
 • A1 2 urteko antzinatasunez izanez gero, zirkulazio proba egin behar da soilik.

A

Zilindrada mugarik gabeko motorrak.

Gutxieneko adina: 20 urte.

Baimentzen du:

 • AM, A1 eta A2 gidabaimenek baimentzen dituzten ibilgailuak.
 • Motorrak eta triziklo motordunak.
 • 15 Kw potentzia gainditzen duten triziklo motordunak.
 • Mugimendua murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak.

A gidabaimena gutxienez A2 mota duten titularrei bakarrik eman ahalko zaie, beti ere gutxienez bi urteko antzinatasuna badute.

Egin beharreko probak:

9 orduko kurtsoa, era honetan:

 • 3 ordu teoria.
 • 4 ordu maniobrak.
 • 2 ordu zirkulazioa.


B

3.500 Kg BGM gainditzen ez duten eta gidariaz gain zortzi bidaiari garraiatzeko diseinatutako eta egindako automobilak.

Gutxieneko adina: 18 urte.

Baimentzen du:

 • Goran esandakoa, eta gainera automobil hauek atzetik atoi arin bat eraman dezakete (BGM ezin du 750 Kg gainditu).
 • Atoi ez-arin bat ere eraman dezake (BGM 750 Kg baino gehiagokoa) baina taldeak BGM 4.250 Kg gainditzen ez duenean.  Taldeak 3.500 Kg gainditzen duenean, portaera eta gaitasun proba egin beharko da. Proba hau ezarriko den formakuntza bat gaindituz ordezkatu daitekeelarik.
 • Trizikloak eta kuadriziklo motordunak. 15 Kw potentzia gainditzen duten trizikloak gidatzeko, 21 urte izatea beharrezkoa izango da.
 • Motor-bizikleta eta mugimendua murriztuta duten pertsonentzako ibilgailuak.
 • Edozein ibilgailu berezi eta hauek osatzen dituzten taldeak:

– Nekazaritzakoak.

– Nekazaritzakoak ez direnak, 40 Km/h-ko abiadura edo BGM 3.500 Kg gainditzen  ez duten lan eta zerbitzuetako ibilgailu bereziak. Muga hauek gainditzen badituzte, BGM-ari dagokion gidabaimena beharko da. Gidaria barne gehienez bederatzi pertsona garraiatu daitezke.

 • Gidabaimena honek ez du baimentzen sidekardun edo gabeko motorrak gidatzea.
 • Hiru urte baino gehiagoko antzinatasunaz, Espainiar estatuan A1 gidabaimenaz gida daitezkeen motorrak ere gida daitezke.

Egin beharreko probak:

 • Teoría orokorra (salbuespena A, A1 edo A2 izanez gero).
 • Zirkulazioa.

B CR

Baldintza murriztaileak.

3.500 Kg BGM gainditzen ez duten eta gidariaz gain zortzi bidaiari garraiatzeko diseinatutako eta egindako automobilak.

Gutxieneko adina: 18 urte.

Baimentzen du: aurreko atalean baimenduriko ibilgailuak, baldintza murriztaileekin. Kasu honetan, ibilgailua pertsonaren beharretara moldatuko da.


C1

3.500 Kg-7.500 Kg arteko BGM duten automobilak.

Gutxieneko adina: 18 urte.

Baimentzen du:

 • Izenburan esandakoa eta gidariaz gain zortzi pertsona garraiatzeko aukera.
 • Atoi arina eraman dezakete atzean 750 kg bitartean.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria.
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

C

3.500 Kg BGM-tik gora duten automobilak.

Gutxieneko adina: 21 urte.

Baimentzen du:

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria (salbuespena C1 izanez gero).
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

Izenburan esandakoa eta gidariaz gain zortzi pertsona garraiatzeko aukera.

Atoi arina eraman dezakete atzean 750 kg bitartean.


D1

Pertsonen garraiorako zuzendutako automobilak, gidaria barne 17 eserleku bitartean.

Gutxieneko adina: 21 urte.

Baimentzen du:

 • Gidaria barne, bederatzi eserleku baino gehiago eta hamazazpi pertsona dituen automobilak gidatzeko.
 • Atoi arina (BGM 750 Kg arte) eraman dezakete atzean.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria.
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

D

Pertsonen garraiorako zuzendutako automobilak.

Gutxieneko adina: 24 urte.

Baimentzen du:

 • Gidaria barne, bederatzi eserleku baino gehiago dituen automobilak gidatzeko.
 • Atoi arina (BGM 750 Kg arte) eraman dezakete atzean.
 • Turistentzako trena eta bederatzi pertsona bainan gehiago garraiatzen duten ibilgailu bereziak.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria (salbuespena D1 izanez gero).
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

B96

Automobila + atoia BGM 3.500 Kg gainditzen duena eta BGM 4.250kg gainditzen ez duena.

Gutxieneko adina: 18 urte.

Baimentzen du:  B gidabaimenak baimentzen dituen automobilak atoiarekin, beti ere ibilgailu taldeak ez baditu 4.250 Kg gainditzen.

Egin beharreko probak:

 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

B+E

Ibilgailu taldeak. B gidabaimenak baimendutako ibilgailu traktoreak eta 3.500 Kg BGM gainditzen ez duen atoiak edo erdiatoiak osatzen dituztenak.

Gutxieneko adina: 18 urte.

Baimentzen du: B gidabaimenak baimentzen dituen automobilak 750 Kg-tik gorako atoiarekin.

 • Egin beharreko probak:Berariazko teoria.
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

C1+E

C1 gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750Kg gaindintzen duen atoia.

Gutxieneko adina: 18 urte.

Baimentzen du: C1 gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750Kg gaindintzen duen atoia, ibilgailu taldeak BGM 12.000 Kg gainditu gabe.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria.
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.

C+E

C gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750kg gainditzen duen atoia.

Gutxieneko adina: 21 urte.

Baimentzen du: C gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750kg gainditzen duen atoia.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria (salbuespena C1+E izanez gero).
 • Maniobraks (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa.


D1 + E

D1 gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750 Kg gaindintzen duen atoia.

Gutxieneko adina: 21 urte.

Baimentzen du: D1 gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750 Kg gaindintzen duen atoia.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria.
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa

D + E

D gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750 Kg gaindintzen duen atoia.

Gutxieneko adina: 24 urte.

Baimentzen du: D gidabaimenak baimentzen dituen automobilak eta BGM 750 Kg gaindintzen duen atoia.

Egin beharreko probak:

 • Berariazko teoria (salbuespena D1+E izanez gero).
 • Maniobrak (zirkuitu itxia).
 • Zirkulazioa


BAIMENAK

CAP IKASTAROAK

HARREMANETARAKO

Honako erakundeentzat egiten dugu lan

Call Now Button¿Quieres tu permiso? Llámanos